ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Τι ειναι το Διδακτικό Σενάριο;

Για μια σύντομη παρουσίασή του πιέστε εδώ

Διδακτικό Σενάριο με το λογισμικό Inspiration (κατασκευή εννοιολογικού χάρτη).

Πρόκειται για ένα διαθεματικό project για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού σχολείου, το οποίο στηρίζεται στη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Inspiration. Για να το μελετήσετε πατήστε εδώ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GEOMETRY SKETCHPAD