Διαδικτυακές εφρμογές στα Μαθηματικά: Θεσιακή αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

τΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ INSPIRATION

To λογισμικό inspiration χρησιμοποιείται για την κατασκευή εννοιολογικού χάρτη. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο λογισμικό δημιουργίας διαγραμμάτων ή οπτικών χαρτών των ιδεών μας. Βοηθά τους μαθητές να συστηματοποίησουν τις ιδέες τους ή τις έννοιες που έμαθαν σε προηγούμενες διδασκαλίες ή και να δημιουργήσουν νέες δημιουργώντας τις κατάλληλες λογικές και τεκμηριωμένες συνδέσεις. Για να λάβετε έναν απλό οδηγό χρήσης του εν λόγω λογισμικού, πατήστε εδώ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HOT POTATOES

Το Hot Potatoes είναι ένα λογισμικό το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία και ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών τεστ και ερωτήσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις τάξεις και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Μας δίνει την δυνατότητα να φτιάξουμε 5 διαφορετικούς τύπους ασκήσεων

Τα είδη των ασκήσεων που μπορούμε να φτιάξουμε είναι:

1.           ασκήσεις σωστού-λάθους ή πολλαπλών επιλογών

2.           ασκήσεις συμπλήρωσης κενών

3.            ασκήσεις τακτοποίησης ανακατεμένων λέξεων 

4.           ασκήσεις αντιστοίχισης 

5.           ασκήσεις σταυρόλεξων 

Μεγάλο πλεονέκτημα κατά την αξιοποίηση  του είναι το γεγονός ότι οι ασκήσεις που δημιουργούμε μπορούν να αποθηκευθούν σε αρχεία τύπου htm (δηλαδή ως ιστοσελίδα) τα οποία μπορούμε να δούμε με προγράμματα φυλλομετρητών (π.χ Internet Explorer). Το οποίο συνεπάγεται  ότι στον Η/Υ που το χρησιμοποιούμε ή  στο σχολικό εργαστήριο δεν είναι απαραίτητο να έχουμε εγκατεστημένο το συγκεκριμένο λογισμικό.


 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΑΒΑΚΙΟ

Ενα σημαντικό εργαλείο κατασκευής εκπαιδευτικών εφαρμογών διερευνητικής μάθησης, μέσω της κατασκευής "Μικρόκοσμων" για πειραματισμό και διερεύνηση φαινομένων, εννοιών, υποθέσεων και συσχετισμών

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ"