Αρχείο άρθρων

2020-04-17 18:57

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Για την καλύτερη υποτήριξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή της "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης" λόγω κορωνοϊού, δημιουργήσαμε Ιστολόγιο με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Για να εισαχθείτε πιέστε τον παρακάτω σύνδεσμο: blogs.sch.gr/4pekeskm/
2018-01-25 09:04

Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, που θα υλοποιθεί τον μήνα Φεβρουάριο του 2018, θα είναι Εξ Αποστάσεως με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. Σκοπός του είναι η παρουσίαση και η ανάλυση   ποικιλίας διδακτικών προσεγγίσεων ως διεργασίες οργανικά και λειτουργικά...
2017-11-27 22:22

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ο ΠΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017: Στρατηγικές/Μέθοδοι/Τεχνικές Διδασκαλίας

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση   ποικιλίας διδακτικών προσεγγίσεων ως διεργασίες οργανικά και λειτουργικά συνδεδεμένες με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Θα διασαφηνιστούν διδακτικοί όροι και θα περιγραφούν μέθοδοι,...
2013-11-19 13:10

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.doc (22528)
2013-04-11 12:39

«ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΓΙΚΑ» ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΓΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ.doc (44,5 kB)
2013-02-21 13:02

(Ενδο)Σχολική Βία & Εκφοβισμός

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.doc (47 kB)
2013-02-21 12:54

Μοντέλο ανάπτυξης Σχεδίου Εργασίας (project)

Μοντέλο ανάπτυξης Σχεδίου Εργασίας.doc (31,5 kB)
2013-02-21 12:50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΗ "ΓΛΩΣΣΑ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΓΛΩΣΣΑ.doc (60,5 kB)
2012-12-19 10:34

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Επιμορφωτικη συναντηση Διευθυντών.doc (47,5 kB)