Αρχείο άρθρων

2018-01-25 09:04

Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, που θα υλοποιθεί τον μήνα Φεβρουάριο του 2018, θα είναι Εξ Αποστάσεως με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. Σκοπός του είναι η παρουσίαση και η ανάλυση   ποικιλίας διδακτικών προσεγγίσεων ως διεργασίες οργανικά και λειτουργικά...
2017-11-27 22:22

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ο ΠΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017: Στρατηγικές/Μέθοδοι/Τεχνικές Διδασκαλίας

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση   ποικιλίας διδακτικών προσεγγίσεων ως διεργασίες οργανικά και λειτουργικά συνδεδεμένες με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Θα διασαφηνιστούν διδακτικοί όροι και θα περιγραφούν μέθοδοι,...
2013-11-19 13:10

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.doc (22528)
2013-04-11 12:39

«ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΓΙΚΑ» ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΓΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ.doc (44,5 kB)
2013-02-21 13:02

(Ενδο)Σχολική Βία & Εκφοβισμός

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.doc (47 kB)
2013-02-21 12:54

Μοντέλο ανάπτυξης Σχεδίου Εργασίας (project)

Μοντέλο ανάπτυξης Σχεδίου Εργασίας.doc (31,5 kB)
2013-02-21 12:50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΗ "ΓΛΩΣΣΑ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΓΛΩΣΣΑ.doc (60,5 kB)
2012-12-19 10:43

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Οι τάσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη υποχρεωτική εκπαίδευση σήμερα, είναι η καλλιέργεια γνώσεων και ικανοτήτων στους μαθητές/τριες για την καθημερινή ζωή και τη δια βίου μάθηση. Προτείνεται ο «γραμματισμός στις Φυσικές...
2012-12-19 10:37

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ»

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ»  Στα πλαίσια  της ενδοσχολικής επιμόρφωσης διοργανώνουμε επιμορφωτική συνάντηση  με θέμα: “Η διαφοροποιημένη διδασκαλία ως μέσο αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών στην τάξη” με Εισηγήτρια την κ. Ευγενία Νιάκα, Σχολική Σύμβουλο...