"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ"

2012-05-21 16:16

Δεδομένου ότι η ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί βασικό πυλώνα των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, απαιτείται η κατοχή βασικών δεξιοτήτων των ΤΠΕ απ' όλους και όλες τους / τις εκπαιδευτικούς. Σ' αυτήν την κατεύθυνση, προτιθέμεθα να διοργανώσουμε ταχύρυθμα επιμορφωτικά σεμινάρια για τις/τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς μας, προκειμένου να αποκτήσουν όλοι και όλες βασικές δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η θεματολογία, οι μέρες, οι ώρες και το εύρος των σεμιναρίων θα καθορισθούν ύστερα από συζήτηση με τις/τους ενδιαφερόμενους. Όσοι και όσες ενδιαφέρονται, μπορούν επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο του Σχολικού Συμβούλου και να δηλώσουν το ονοματεπώνυμό τους, το σχολείο και την τάξη στην οποία διδάσκουν, μέχρι την Παρασκευή 25/05/2012.