ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

2012-04-29 21:03

 Με τη λήξη του σχολικού έτους (πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου) σκοπεύουμε να διοργανώσουμε ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, στα πλαίσια του οποίου θα παρουσιαστούν καινοτόμα προγράμματα, projects και πρωτότυπες διδακτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς μας. Σ' αυτήν την κατεύθυνση, προτρέπουμε τους / τις εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς μας, οι οποίοι υλοποίησαν ή υλοποιούν προγράμματα ή καινοτόμες διδακτικές παρεμβάσεις, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα με τα στοιχεία του προγράμματος ή της διδακτικής παρέμβασης. 

Διευκρινίζουμε ότι τα εν λόγω προγράμματα και διδακτικές παρεμβάσεις μπορεί να αφορούν προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων, Κυκλοφοριακής αγωγής, Διάφορα διαθεματικά σχέδια εργασίας, Παραγωγή ψηφιακού υλικού, Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (ιστοσελίδα, blog, αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών κλπ), Διδασκαλία με θεατρικό παιχνίδι, μουσική, χορό  κ.ά..

Παρακαλούνται οι διευθυντές/τριες των σχολείων να ενθαρρύνουν τους/τις εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στην εν λόγω διοργάνωση και να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις συμπληρωμένες φόρμες μέχρι την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012.