ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ

2012-11-01 12:49

Με στόχο την παρουσίαση ενός μοντέλου διερευνητικής / ανακαλυπτικής μάθησης στα Μαθηματικά και την ανάπτυξη της μαθηματικής / κριτικής σκέψης των παιδιών, οργανώνουμε δειγματικές διδασκαλίες στη Β’ τάξη των Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειάς μας, σύμφωνα με τον παρακάτω προγραμματισμό:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ.doc (55,5 kB)