Η επιμόρφωση Β' Επιπέδου

2008-07-01 10:00

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο Β' επίπεδο αφορά την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διδαδικασία. Η επιμορφούμενοι μαθαίνουν τη λειτουργία ορισμένων εκπαιδευτικών λογισμικών εγκεκριμένων απο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κυρίως όμως, ασχολούνται με την ένταξη των εν λόγω λογισμικών στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη και με την παραγωγή διδακτικών Σεναρίων