Το Εκπαιδευτικό Σενάριο

2008-07-01 11:30

Με τον όρο "Σενάριο Διδασκαλίας" εννούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διδασκαλίας που αναφέρετε σε συγκεκριμένη διδακτική ενότητα έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, Στόχους, Μοντέλο διδασκαλίας, Φάσεις διδασκαλίας κλπ